MoreIoT Logo.png

Internet of Things

Surreal World
MoreIoT Logo wSC.png

Internet of Things, eli esineiden internet, on kasvavassa roolissa jokapäiväisessä elämässämme. Pienikokoiset sensorit lähettävät dataa erillisverkon välityksellä prosessoitavaksi ja yhdistettäväksi toisiinsa antaen yhä tarkempaa tietoa esineiden ja toimintojen tilasta. Tähän asti on ollut vaikeaa löytää konseptia, joka tarjoaa laajan valikoiman sensoreita saman palvelumallin alla, ollen samalla juuri tähän käyttöön suunniteltu, yksinkertainen ja turvallinen.

Solution Compass tarjoaa More IoT -ratkaisun yleisille huolille, joita kohdataan IoT-hankintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja sensoreiden hallinnassa. Lisäksi mahdollistamme datan kattavan keräämisen sekä selkeän visualisoinnin ja trendien määrittelemisen havaintojen pohjalta. Tarjoamme myös ratkaisuja ilmoitusten ja hälytysten määrittelemiseen.

Sensorit

Portfoliossamme on hyvin laaja valikoima erilaisia sensoreita monenlaiseen tarpeeseen ja mittaamiseen, alla esimerkkejä:

  • Lämpötila, ilmankosteus, ilman laatu, hiilidioksidipitoisuus ja ilmanvaihto

  • Kiinteistössä toiminta-aktiivisuus ja liike 

  • GPS-paikannus ja muut paikannusteknologiat

  • Vesivuodot ja nestetasot

  • Savun havaitseminen

  • Pyynnöt erityyppisille palveluille ja toiminnoille

Nämä sensorit eivät tarvitse langallista sähkövirtaa tai verkkoyhteyttä, mikä tekee sensoreista helppoja sijoittaa ja asentaa esim. vanhaan rakennukseen. Toinen hieno etu on, että sensorimme kestävät monta vuotta ilman tarvetta huoltotoimenpiteille.

Verkkoympäristö

Sensorimme hyödyntävät Sigfox-verkkoa, joka on suunniteltu ja rakennettu erityisesti IoT-liikennettä varten. Sigfox on saatavilla yli 70 maassa, ja Suomessa asennettu sensori toimii automaattisesti suurimmassa osassa Eurooppaa ilman konfigurointia. Sigfox-verkko on edullinen, turvallinen sekä sen signaali läpäisee hyvin erilaisia rakenteita. Sigfox-verkon tarjoajana toimii Suomessa Connected Finland

Sovellukset

IoT-ratkaisumme tarjoavat sovelluksia, jotka visualisoivat sensorien kautta saatavan informaation ja keräävät tarvittavilta osin historiatietoa. Tämä informaatio on nähtävissä kahdella tapaa: verkkosovelluksella, jonka kautta saat laajemman näkemyksen datasta, tai mobiiliapplikaatiolla, joka tarjoaa tiivistetymmän ajankohtaisen informaation sensoreista.

On olemassa monia tapoja ja mahdollisuuksia hyödyntää IoT-tarjontaamme erilaisissa ympäristöissä. Näitä ovat esimerkiksi osa-alueet, jotka parantavat terveellistä ja turvallista asumista, helpottavat ennakoivaa rakennusten ylläpitoa ja energiatehokkuutta, tehostavat toimitilojen käyttöä ja parantavat viihtyvyyttä sekä mahdollistavat esineiden ja ajoneuvojen paikantamisen ja seurannan.