Apollo Infinity Ultrasonic Level Monitor

      IoT-esimerkit

MoreIoT Logo wSC.png

Meidän kattavat, turvalliset ja edulliset More IoT ratkaisut helpottavat päivittäistä elämääsi monin tavoin, ottaen huomioon taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristöasiat.

 

Ratkaisumme parantavat elämänlaatuasi tarkkailemalla tilannetta esimerkiksi asunnossasi ja vapaa-ajan paikassasi kuten veneessä tai asuntoautossa ilmoittamalla tilanteesta ja aktiivisuudesta kohteessa vaikkapa yksin asuvien läheisten toimintakyvyn seuraamisessa. Ratkaisut edesauttavat myös terveellistä ilmanlaatua ja säästävät kustannuksia mm. ennakoivassa kiinteistön hoidossa.

 

More IoT -palvelumme on helposti sovitettavissa yksilölliseen tarpeeseesi ja tilanteeseesi. 

Archery

Valikoimassamme on laaja valikoima erilaisia sensoreita monenlaiseen tarpeeseen.

Alla on kuvattu  esimerkkejä, miten Smart Living  More IoT palveluja voidaan hyödyntää:

Smart Kotivahti
Smart Living Kotivahti
Smart Talovahti
Smart Venevahti
Kotivahti.jpg
Mittari.jpg
Huom.jpg
Smart Kotivahti

Sensorit ilmoittavat kodin tai toimiston tilanteesta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Ilmanlaatu (lämpötila, kosteus, hiilidioksiiditilanne (CO2), orgaaniset yhdisteet (VOC) ja pienhiukkaset), tavoitteena terveellisempi ja energiataloudellinen oleskelutila

 • Vesivuotoilmaisin varoittamaan kalliista vesivahingon vaarasta

 • Liiketunnistin ilmaisemaan liikkeestä kohteessa silloin kun et itse ole paikalla

 • Savuilmaisin havaitsemaan savua ja varoittamaan tilanteesta myös paikoissa, joissa kukaan ei ole lähellä

Kotivahti-palvelu kokoaa tarvittavan tärkeän tiedon sekä esittää sen historiatietona ja lähettää varoitukset kun ennalta määritellyt raja-arvot ovat ylittyneet.

Smart Living Kotivahti
vähentää huolta kun ikääntyneet tai muuten toimintarajoitteiset henkilöt asuvat yksin ja heidän läheisensä haluavat tietää, onko tilanne ja aktiivisuus normaalilla tasolla.
Kotivahti-palvelun lisäksi tämä palvelu ilmoittaa valituille henkilöille, jos sensorit eivät havaitse tavallista aktiivisuutta asunnossa ja varoittaa epänormaalista tilanteesta.
 
Palvelumme rauhoittaa mieltä ja lisää turvallisuuden tunnetta kuitenkaan häiritsemästä kohteen yksityisyyttä kuten kameravalvonnassa saattaa käydä.
Tutustu aiheeseen lisää seuraavassa video esimerkissä:
Smart Talovahti

Palvelu valvoo asioita, jotka ovat tärkeitä talon kunnossa pitämisen, terveellisen asumisen ja kustannusten säästön kannalta. Samalla tehostetaan ennakoivan huoltotoiminnan mukanaan tuomia etuja seuraavin esimerkein

 • Erilaisten säiliöiden ja kaivojen täyttöasteen valvonta tulvimisen ja siitä koituvien vahinkojen estämiseksi

 • Ilmanvaihdon seuranta hyvän sisäilman laadun turvaamiseksi

 • Lämmityksen optimointi mahdollistaen miellyttävän asumisen ja kulujen säästämiseksi

 • Rakenteiden kosteuden seuranta rakennusvaurioiden estämiseksi

 • Älykkäät vesimittarit vedenkulutuksen seuraamiseen ja kulutuksen optimointiin

Venevahti.jpg
Smart Venevahti
Palvelu rauhoittaa veneen omistajan mielen kun he ovat tietoisia veneensä tilasta myös silloin kun vene ei ole käytössä. Sama palvelu voidaan asentaa asuntoautoon tai -vaunuun. Potentiaalisia seurantakohteita ovat:
 • Lämpötila liian matala tai korkea
 • Ilmankosteus aiheuttaa ongelmia laitteille tai materiaaleille
 • Sisäilman seuranta, jotta oleskelu olisi miellyttävää ja terveellistä
 • Havaita liikettä veneen sisällä silloin kun ei itse olla paikalla
 • Säiliöiden täyttöasteen seuranta ja ilmoitus täyttymisestä
 • Vesivuotojen valvonta tulvimisen varalta
 • Paikannus kartalla ja saada ilmoitus, jos vene on määritellyn alueen ulkopuolella
 • Halu automatisoida erilaisia palvelupyyntöjä nappia painamalla palvelun tuottajalle
Tutustu aiheeseen seuraavassa  videoesimerkissä:
Smart Seurantapalvelumme näyttää tapahtumat kartalla. Kohteena voi olla esimerkiksi mikä tahansa ajoneuvo tai esine maalla tai merellä. Voit seurata kohteen jättämää reittiä ja saada ilmoituksen, mikäli kohde on ennalta määritellyn alueen ulkopuolella. Se on hyödyllistä, jos esimerkiksi vene on joutunut vääriin käsiin. 
Detectify.jpg
Loviisa.PNG

 

Käyttämällä sovelluksiamme voit hyödyntää monipuolisesti sensoreiden lähettämää tietoa.

 

Mobiiliapplikaatio on lähinnä tilannetiedon esittämiseen ja hälytysten kuittaamiseen.

Web Applikaation avulla puolestaan pystyy lisäksi seuraamaan sensoreiden historiatietoja monipuolisessa visuaalisessa muodossa.

Alla muutama esimerkkitapaus.

Verkkosovelluksen näkymä
Lampo Kosteus Foxer.PNG
Mobiilisovelluksen näkymä
Solution Compass_app_view
Kaikki edellä esitellyt sensorit voivat tuottaa hälytyksen käyttäjän asettamien kynnysarvojen perusteella!

Tilaa meidän YouTube Kanava saadaksesi lisätietoa More IoT -palveluistamme.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan sinulle yhdessä paras palvelu omaan tarpeeseesi!